DE WERELD VAN DE KALLIGRAFIE
a Dutch website

Kalligrafie en de computer

Kalligrafie en de computer kunnen samen goed worden gecombineerd om een werkstuk te maken, dat op een andere manier niet is te verkrijgen. Met de computer zijn allerlei manipulaties mogelijk die niet op een andere manier in een werkstuk kunnen worden verwerkt.
De computer gebruik ik op de volgende manieren:
- de tekst type ik uit in een tekstverwerker om verschillende layouts  uit te proberen
- ik probeer verschillende lettertypes uit. Je krijgt zo een globale indruk van de tekst met een ander lettertype
- ik schrijf de tekst en ga dan aan het manipuleren met deze tekst om een geheel ander uiterlijk van de letters te krijgen.

Deze manier van werken met de computer laat ik hier zien.
Je hebt er wel een tekenprogramma voor nodig. Ik gebruik hiervoor Paint Shop Pro met verschillende filters.

Ik ga altijd uit van mijn EIGEN, HANDGESCHREVEN TEKST. Hiermee ga ik aan het werk. Het is en blijft dus je eigen handgeschreven werkstuk.

Aan de hand van verschillende voorbeelden wil ik de werkwijze laten zien. Deze komt in het kort op het volgende neer:
1. Je schrijft de tekst waarmee je aan het werk wilt. Liefst met wat dikkere letters (brede pen) omdat dit een mooier effect geeft.
2. Scan de tekst in .
3. Accentueer de tekst en ga er in het tekenprogramma mee aan het werk. Dit kan betekenen dat je er verschillende bewerkingen op los laat en pas na enige ervaring van te voren ongeveer kunt voorspellen wat de uitkomst zal zijn.

werkwijze:

Schrijf de tekst op een geheel blanco vel papier.

Scan deze tekst in met je scanner en sla de tekst op als *.jpg-bestand.

Open je tekenprogramma en haal deze ingescande tekst op.

Accentueer de tekst of het deel dat je wilt bewerken.

Kies nu een kleur in PaintShopPro aan de rechterkant. Kies het emmertje links en klik op de geaccentueerde letters. De geschreven kleur verandert in de gekozen kleur.
Zo kun je ook mooi voor verloop-kleuren kiezen zoals hiernaast.

Op deze manier kun je alle mogelijke kleuren aan je letters geven. Je bepaalt zelf door bepaalde letters te accentueren waarop  de bewerking betrekking heeft.

Bij verloopkleuren bepaal je zelf welke kleuren en ook in welke volgorde, onder welke hoek de kleuren worden vertoond.

Alles is hier mogelijk.

Dezelfde kleuren als hierboven, maar de hoek waaronder de kleuren zijn gebruikt, is anders

De gele kleuren verlopen nu van linksboven naar rechtsonder.

Dit is simpel in te stellen door aan de wijzer te draaien die de hoek aangeeft in PSP.

Ook kleine verschillen in kleur zijn mogelijk. Je bepaalt zelf de kleurensamenstelling en de dekking van de kleuren in PSP.

 

 

   

home

vervolgblad 2